Juletur til Tivoli

Efter andagt i Nordrup kirke går turen til Tivoli. Det foregår med bus

Turen starter kl. 14 og bussen køre hjemad kl. 20.30

Pris for turen, indgang og mad, er 200,- for voksne og 100,- for børn under 18 år. Det er først til mølle princippet.

Tilmelding bedes ske til Karin på tlf. 44977782

Cykelsti

Så er der nyt om den sidste del af cykelstien, på nedenstående link:

https://ringsted.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-26-03-2019

Den bliver nu ført uden om Mulstrup, dette skal dog lige besluttes i byrådet, men det må anses for en formalitet.

Generalforsamling

SÅ ! er det tid til generalforsamling

Generalforsamling

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordrup-Farendløse Lokalråd

 10. April 2019 kl. 18.30 på

 ”Rønnevang”, Nordrupvej 107, st., 4100 Ringsted

 

Dagsorden ifølge lovene.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant samt revisor.
 1. Valg til bestyrelsen:

Charlotte Nielsen – modtager genvalg.

Allan Marott – modtager genvalg

 1. Valg af suppleant:

Mette Christensen – modtager genvalg

 1. Valg af revisor:

Laila Jørgensen – modtager genvalg

 1. Eventuelt

 

 • Efter generalforsamlingen vil borgmesteren komme med et indlæg om:
 • ”hvordan får vi folk til at flytte på landet, og hvad gør kommunen”, herunder status for cykelsstien.

 

Formand: Allan Marott, Præstbrovej 14, Farendløse, 4100 Ringsted , 40 30 58 21, marott@nielsen.mail.dk